...
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Biblia

Biblia

Mennyei Atyánk örök igaz megmásíthatatlan tiszta Igéi a mi Urunk Jézus Krisztusa által.

Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.

Zsolt 121:1 – 121:8

Isten az emberek hű őrzője

  1 Grádicsok éneke.; Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem.
  2 Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet.
  3 Nem engedi, hogy lábad inogjon; nem szunnyad el a te őriződ.
  4 Íme, nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője!
  5 Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől.
  6 Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold.
  7 Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet.
  8 Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!

Hasonló bejegyzés ami érdekelhet
Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: pinterest
Pinterest
Megosztás itt: email
Email

Ímé, Isten kijelenti

“Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” Tehát jól értsük meg: a világ fölött győzedelmeskedik a hit! A hitnek tehát igenis köze van a világhoz, és annak mindenféle problémájához. Nem olyan valami tehát a hit, ami a földi élettől és annak szükségeitől különválva, ettől nagy messzeségben lévő szellemi szférában él. Tehát nemcsak vasárnapi vagy templomi hit, amelyiknek semmi köze nincsen ahhoz, ami az embert napról napra, óráról órára foglalkoztatja. Persze, ilyen, földi élettől elszakadt hit is van, és az a baj, hogy a legtöbb ember különválasztja egymástól a hitéletét és az evilágban való életét. Azt tartja, hogy a hit csak a túlvilági ügyek elintézésénél szükséges, de amint földi kérdésekről, a mindennapi élet gondjairól-bajairól van szó: ide már nem hit kell, hanem meggondolás, értelem, ügyesség, ravaszság vagy pénz!

Angol testvéroldalunkért

Ezért amit megmenthettek és jószágukat a fűzfáknak patakja mellé hordják.
Ézsaiás
Sanyi

Utcáin gyászruhába öltöznek,

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! Utcáin gyászruhába öltöznek, házfedelein és piacain jajgat minden, és könnyekben olvad

Tovább olvasom »

Elérhetőségeink

Címünk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.