2021 Február 7
Veszelszki Gábor. Nem erővel, sem hatalommal
Zak 4:6

És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

Videó

2021 Január 24
Veszelszki Gábor. A hálaadásotok bőséges legyen!
2 Kor 2:14

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.

Videó

2021 Január 17
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Istennek vagyunk elpecsételve
2 Kor 1:22

Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Videó

2020 Október 22
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Remény
1Thess 2:19

Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor?

Videó

2020 Október 11
Veszelszki Gábor Igehirdetése
Apostolok cselekedetei 10:34

Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten.

Videó

2020 Szeptember 13
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Isten Igéje élő és ható!
Zsidó 4:12

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Videó

2020 Április 12
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Isten szeret Téged!
1Thess 4:13

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük.

Videó

2020 Április 5
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Bízzatok, ne féljetek!
1Tim 1:6-7

6 Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak.

7 Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.

Videó

2020 Január 19
Veszelszki Gábor Igehirdetése.
1Pét 2:7

Tisztesség azért nektek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé  és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává.

Videó

2020 Január 12
Veszelszki Gábor Igehirdetése.
Kol 3:8

Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

Videó

Legutóbbi Isten üzenetei.

Ez is érdekelhet

Elérhetőségeink

Címünk