...
2021 Február 7
Veszelszki Gábor. Nem erővel, sem hatalommal
Zak 4:6

És felele, és szóla nekem, mondván: Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

Videó

2021 Január 24
Veszelszki Gábor. A hálaadásotok bőséges legyen!
2 Kor 2:14

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti mi általunk.

Videó

2021 Január 17
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Istennek vagyunk elpecsételve
2 Kor 1:22

Aki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Videó

2020 Október 22
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Remény
1Thess 2:19

Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok lesztek-e ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor?

Videó

2020 Október 11
Veszelszki Gábor Igehirdetése
Apostolok cselekedetei 10:34

Péter pedig megnyitván száját, monda: Bizonnyal látom, hogy nem személyválogató az Isten.

Videó

2020 Szeptember 13
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Isten Igéje élő és ható!
Zsidó 4:12

Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

Videó

2020 Április 12
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Isten szeret Téged!
1Thess 4:13

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük.

Videó

2020 Április 5
Veszelszki Gábor Igehirdetése. Bízzatok, ne féljetek!
1Tim 1:6-7

6 Melyektől némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédre hajlottak.

7 Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.

Videó

2020 Január 19
Veszelszki Gábor Igehirdetése.
1Pét 2:7

Tisztesség azért nektek, akik hisztek; az engedetleneknek pedig: A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a szegletnek fejévé  és megütközésnek kövévé s botránkozásnak sziklájává.

Videó

2020 Január 12
Veszelszki Gábor Igehirdetése.
Kol 3:8

Most pedig vessétek el magatoktól ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

Videó

Legutóbbi Isten üzenetei.

Ez is érdekelhet

Elérhetőségeink

Címünk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.