Ézs 55:6 Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, amíg közel van.

IMA AZ ÜDVÖSSÉGÉRT

Ezt az imádságot minden evangelizációs és gyülekezeti alkalom során elmondjuk azokkal, akik elõször vannak jelen az alkalmainkon.

Szükségnéktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.) Ha valaki újonnan nem
születik, nem láthatja az Isten országát. (Ján. 3,3.) Ezek Jézus szavai.
Újjászületni úgy lehet, ahogy a Biblia tanítja: megvallást kell tennünk
a hitünkrõl. Miután te újjászülettél, ezt a rövid, de nagyon fontos imát
mondd el a szeretteiddel, hozzátartozóiddal, rokonaiddal, ismerõseiddel,
mindazokkal, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert ahhoz, hogy
újjászülessünk, megvallást kell tennünk a hitünkrõl. Errõl szól az alábbi imádság.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért,
a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek, Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek, Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
Jézus, Te vagy az én Uram.
Jézus, Te vagy az én Megváltóm.
Jézus, Te vagy az én Gyógyítóm.
Meg vagyok váltva. Újjászülettem Krisztusban.
Az Õ szent vére örökre megtisztított minden bûntõl.
Ez az igazság, mert Isten Igéje igazság.
Köszönöm Neked drága Jézusom. Ámen.

Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben
hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból,
üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal
teszünk pedig vallást az üdvösségre. (Róm. 10,9–10.)
Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.
(Róm. 10,13.)
Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek elõtt, én is
vallást teszek arról az én mennyei Atyám elõtt. (Mát. 10,32.)

Elérhetőségeink

Címünk