...
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Biblia

Biblia

Mennyei Atyánk örök igaz megmásíthatatlan tiszta Igéi a mi Urunk Jézus Krisztusa által.

Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.

Zsolt 132:1 – 132:18

Isten ígéreteire hivatkozó könyörgés Dávid házáért

  1 Grádicsok éneke.; Emlékezzél meg, Uram, Dávid minden nyomorúságáról;
  2 Aki megesküdt az Úrnak, fogadást tőn a Jákób Istenének:
  3 Nem megyek be sátoros házamba, nem hágok fel háló-nyoszolyámba;
  4 Nem bocsátok álmot szemeimre s pilláimra szendert;
  5 Míg helyet nem találok az Úrnak, Jákób Istenének hajlékot!
  6 Íme, hallottunk róla Efratában; rátaláltunk Jaar térségein:
  7 Hadd menjünk be az ő hajlékaiba, boruljunk le lábainak zsámolyához!
  8 Indulj Uram, a te nyugvóhelyedre: te és a te hatalmadnak ládája!
  9 Papjaid öltözködjenek igazságba, kegyeltjeid pedig örvendezzenek!
  10 Dávidért, a te szolgádért, ne fordulj el felkented színétől!
  11 Hűséget esküdött az Úr Dávidnak, nem tér el attól: Ágyékod gyümölcsét ültetem székedbe;
  12 Ha megtartják fiaid szövetségemet és bizonyságomat, amelyekre megtanítom őket, fiaik is mindörökké székedben ülnek.
  13 Mert a Siont választotta ki az Úr, azt szerette meg magának lakhelyül:
  14 Ez lesz nyugovóhelyem örökre; itt lakozom, mert ezt szeretem;
  15 Eleséggel megáldom gazdagon, szegényeit jóltartom kenyérrel;
  16 Papjait meg felruházom szabadítással, és vígan örvendeznek kegyeltjei.
  17 Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek.
  18 Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.

Hasonló bejegyzés ami érdekelhet
Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: pinterest
Pinterest
Megosztás itt: email
Email

Ímé, Isten kijelenti

“Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” Tehát jól értsük meg: a világ fölött győzedelmeskedik a hit! A hitnek tehát igenis köze van a világhoz, és annak mindenféle problémájához. Nem olyan valami tehát a hit, ami a földi élettől és annak szükségeitől különválva, ettől nagy messzeségben lévő szellemi szférában él. Tehát nemcsak vasárnapi vagy templomi hit, amelyiknek semmi köze nincsen ahhoz, ami az embert napról napra, óráról órára foglalkoztatja. Persze, ilyen, földi élettől elszakadt hit is van, és az a baj, hogy a legtöbb ember különválasztja egymástól a hitéletét és az evilágban való életét. Azt tartja, hogy a hit csak a túlvilági ügyek elintézésénél szükséges, de amint földi kérdésekről, a mindennapi élet gondjairól-bajairól van szó: ide már nem hit kell, hanem meggondolás, értelem, ügyesség, ravaszság vagy pénz!

Angol testvéroldalunkért

És megszégyenülnek a fésült len készítői és a gyolcs szövői.
Ézsaiás
Sanyi

Ama napon olyan lesz Egyiptom,

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! Ama napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél

Tovább olvasom »

Elérhetőségeink

Címünk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.