...
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Biblia

Biblia

Mennyei Atyánk örök igaz megmásíthatatlan tiszta Igéi a mi Urunk Jézus Krisztusa által.

Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét.

Zsolt 129:1 – 129:8

Izráel nyomorgatói meg fognak szégyenülni

  1 Grádicsok éneke.; Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izrael.
  2 Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem.
  3 Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyújtották barázdáikat.
  4 Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét.
  5 Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, akik gyűlölik a Siont.
  6 Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, amely kiszárad, mielőtt letépnék.
  7 Amelyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe.
  8 Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak nevében!

Hasonló bejegyzés ami érdekelhet
Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: pinterest
Pinterest
Megosztás itt: email
Email

Ímé, Isten kijelenti

“Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” Tehát jól értsük meg: a világ fölött győzedelmeskedik a hit! A hitnek tehát igenis köze van a világhoz, és annak mindenféle problémájához. Nem olyan valami tehát a hit, ami a földi élettől és annak szükségeitől különválva, ettől nagy messzeségben lévő szellemi szférában él. Tehát nemcsak vasárnapi vagy templomi hit, amelyiknek semmi köze nincsen ahhoz, ami az embert napról napra, óráról órára foglalkoztatja. Persze, ilyen, földi élettől elszakadt hit is van, és az a baj, hogy a legtöbb ember különválasztja egymástól a hitéletét és az evilágban való életét. Azt tartja, hogy a hit csak a túlvilági ügyek elintézésénél szükséges, de amint földi kérdésekről, a mindennapi élet gondjairól-bajairól van szó: ide már nem hit kell, hanem meggondolás, értelem, ügyesség, ravaszság vagy pénz!

Angol testvéroldalunkért

Jövendölés Babilonia ellen, amelyet látott Ésaiás, Ámós fia.
Ézsaiás
Sanyi

Íme az Úrnak napja jő kegyetlen

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! Íme az Úrnak napja jő kegyetlen búsulással és felgerjedt haraggal, hogy

Tovább olvasom »
A tehén és medve legelnek, [és] együtt feküsznek fiaik, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik;
Ézsaiás
Sanyi

Akin az Úrnak lelke megnyugoszik:

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! Akin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és

Tovább olvasom »

Elérhetőségeink

Címünk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.