...
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog!
Biblia

Biblia

Mennyei Atyánk örök igaz megmásíthatatlan tiszta Igéi a mi Urunk Jézus Krisztusa által.

Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!

Zsolt 122:1 – 122:9

Jeruzsálem dicsősége

  1 Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nekem: Menjünk el az Úr házába!
  2 Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!
  3 Jeruzsálem, te [szépen] épült, mint a jól egybeszerkesztett város!
  4 Ahová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izraelnek, az Úr nevének tiszteletére.
  5 Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.
  6 Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
  7 Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.
  8 Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!
  9 Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kívánhassak jót teneked!

Hasonló bejegyzés ami érdekelhet
Megosztás itt: facebook
Facebook
Megosztás itt: twitter
Twitter
Megosztás itt: pinterest
Pinterest
Megosztás itt: email
Email

Ímé, Isten kijelenti

“Az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” Tehát jól értsük meg: a világ fölött győzedelmeskedik a hit! A hitnek tehát igenis köze van a világhoz, és annak mindenféle problémájához. Nem olyan valami tehát a hit, ami a földi élettől és annak szükségeitől különválva, ettől nagy messzeségben lévő szellemi szférában él. Tehát nemcsak vasárnapi vagy templomi hit, amelyiknek semmi köze nincsen ahhoz, ami az embert napról napra, óráról órára foglalkoztatja. Persze, ilyen, földi élettől elszakadt hit is van, és az a baj, hogy a legtöbb ember különválasztja egymástól a hitéletét és az evilágban való életét. Azt tartja, hogy a hit csak a túlvilági ügyek elintézésénél szükséges, de amint földi kérdésekről, a mindennapi élet gondjairól-bajairól van szó: ide már nem hit kell, hanem meggondolás, értelem, ügyesség, ravaszság vagy pénz!

Angol testvéroldalunkért

És megszégyenülnek a fésült len készítői és a gyolcs szövői.
Ézsaiás
Sanyi

Ama napon olyan lesz Egyiptom,

Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog! Ama napon olyan lesz Egyiptom, mint az asszonyok, retteg és fél

Tovább olvasom »

Elérhetőségeink

Címünk

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.